Ogólnym celem Street Culture Entrepreneurship Alliances & Action Plans jest wdrożenie mechanizmów trwałej współpracy między organizacjami i interesariuszami, tak aby nowi przedsiębiorcy, którzy podnoszą swoje umiejętności, mogli znaleźć środowisko wspierające rozwój swoich przedsiębiorstw kultury ulicznej.

Produkt wpisuje się w szerszy etos projektu poprzez uznanie, że złożone problemy, takie jak podnoszenie kwalifikacji (poprzez VET) i włączanie wszystkich do naszego społeczeństwa, z konieczności wymagają bardziej holistycznego podejścia, niż można osiągnąć w pojedynkę. Z tego powodu grupą docelową są w szczególności liderzy i decydenci organizacji zainteresowanych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rozwoju gospodarczego, innowacji kulturalnych i włączenia społecznego.
Cele szczegółowe Sojuszy to:

  • Budowanie świadomości wartości praktycznej współpracy w tej dziedzinie
  • Umożliwienie wymiany wiedzy w celu wzbogacenia i lepszego wsparcia rozwoju umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości kultury ulicznej.
  • Prowadzenie uczestniczących organizacji do uzgodnienia i zobowiązania się do konkretnych działań wspierających przedsiębiorczość w zakresie kultury ulicznej w ich mieście
  • Wyciągnąć wnioski z przyjętego podejścia, udokumentować je i podzielić się nim, aby zachęcić inne miasta do pójścia w ich ślady.

Każdy sojusz dostarczy 3 wyraźne rezultaty: