Oto pierwszy efekt naszej wspólnej pracy (Intelectual Output 1). Pakiet Zasobów Okazje w Kulturze Ulicznej to zestaw dokumentów, zasobów multimedialnych oraz aktywności interaktywnych, który opisuje 23 unikatowe przykłady przedsiębiorców i przedsięwzięć istniejących w przestrzeni kultury ulicznej.

Celem naszego Pakietu Zasobów Okazje w Kulturze Ulicznej jest pomoc edukatorom uczącym przedsiębiorczości, liderom kultury ulicznej, a także decydentom na poziomie lokalnym w zrozumieniu, czym jest kultura uliczna. Pomaga też w zrozumieniu dlaczego przedsiębiorczość w kulturze ulicznej jest przydatna w rozwijaniu umiejętności przedsiębiorczych u osób, które są poza procesem edukacji, również zawodowej.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Pakiecie Zasobów użytkownicy poznają wartość, jaką kultura uliczna może wnieść do ich pracy. Może to zmotywować ich to do promowania tej formy kultury w swoich organizacjach.

Nasz Pakiet Zasobów opisuje nowy i wschodzący sektor biznesowy, który często jest niezrozumiały. Przedstawiamy ten sektor za pomocą praktycznych wytycznych oraz za pomocą inspirujących historii.

“Sztuka uliczna łączy młode osoby z kulturą popularną oraz nowymi ruchami społecznymi.”

Filipa Percheiro De Freitas