“Το πρώτο μας παραδοτέο και αποτέλεσμα των προσπαθειών μας είναι το “Opportunities in Street Culture Resource Pack “. Είναι ένα σύνολο κειμένων, πηγών, πολυμέσων και διαδραστικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζει 23 μοναδικά παραδείγματα επιχειρηματιών και επιχειρήσεων στον χώρο της Street Culture.

Στόχος του Opportunities in Street Culture Resource Pack είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές επιχειρηματικότητας, στις προσωπικότητες και τους καλλιτέχνες της Street Culture και στους περιφερειακούς φορείς, οργανισμούς διοίκησης και λήψης αποφάσεων, να κατανοήσουν γιατί και πώς η επιχειρηματικότητα στον πολιτισμό του δρόμου είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των δυνητικών επιχειρηματιών που προηγουμένως είχαν αποκλειστεί ή αποξενωθεί από την επίσημη παιδεία ή επαγγελματική εκπαίδευση.

Κατεβάζοντας και αξιοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το πακέτο, οι χρήστες θα συνειδητοποιήσουν την αξία της κουλτούρας του δρόμου στην εργασία και θα παρακινηθούν να προχωρήσουν στην εισαγωγή της επιχειρηματικότητας της κουλτούρας του δρόμου στους οργανισμούς τους. Το πακέτο αυτό εισάγει έναν αναδυόμενο και συχνά παρεξηγημένο επιχειρηματικό τομέα μέσα από πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και εμπνευσμένες ιστορίες.

“Η τέχνη του δρόμου έχει την ικανότητα να ενώνει τους νέους, τη μαζική κουλτούρα και τα νέα κοινωνικά κινήματα.”

Filipa Percheiro De Freitas