Αυτό το σύνολο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs), αφιερωμένο στην Επιχειρηματικότητα του Κουλτούρας του Δρόμου, παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δομή, την καθοδήγηση και το περιεχόμενο για να προσφέρουν πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Κουλτούρας Δρόμου στους οργανισμούς τους.

Το παρεχόμενο υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς σε επιχειρηματικά κέντρα, οργανισμούς επιχειρηματικής ανάπτυξης και θερμοκοιτίδες, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από κοινοτικούς οργανισμούς που παρέχουν άτυπη ΕΕΚ.

Τα OER αποτελούνται από έξι ενότητες και έναν οδηγό χρήστη. Κάθε ενότητα έχει ένα σημαντικό μέρος της θεωρίας, μαθησιακούς στόχους, μεγάλο αριθμό ενσωματωμένων πόρων πολυμέσων, περιπτωσιολογικές μελέτες με περιγραφή και συνδέσμους, πολλές ασκήσεις / μαθησιακές δραστηριότητες και μια τελική δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης.

Αυτό το υλικό στοχεύει:
1. Να αυξήσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα ευέλικτα και σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα που επιτρέπουν επιτυχημένες επιχειρήσεις κουλτούρας του δρόμου από άτομα που προέρχονται από μειονεκτήματα
2. Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς υλικό υψηλής ποιότητας τόσο για τη διδασκαλία όσο και για την αξιολόγηση, για τη διευκόλυνση της ταχείας ενσωμάτωσης του μοντέλου/πόρων στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
Στόχοι & Ομάδες Στόχων του Έργου
α) Αυξήστε τα κίνητρα και τις γνώσεις 200+ ΗΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ για να προσφέρουν ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα στην κουλτούρα του δρόμου και να εργαστούν διατομεακά για την παροχή κοινής υποστήριξης. Αυτό ανταποκρίνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕΚ και της οικονομικής ανάπτυξης που θέλουν να τονώσουν την επιχειρηματική καινοτομία, την κοινωνική ένταξη και την αστική αναζωογόνηση σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης πολιτιστικής ποικιλομορφίας και χρειάζονται καθοδήγηση για το πώς να αξιοποιήσουν την κουλτούρα του δρόμου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για αυτούς τους σκοπούς.
β) Εξοπλισμός 400+ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ VET για να εισαγάγουν βραχυπρόθεσμα αποτελεσματική εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στην κουλτούρα του δρόμου στους οργανισμούς τους. Οι εκπαιδευτικοί και οι ηγέτες της ΕΕΚ επιθυμούν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα με δυσπρόσιτες ομάδες, αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με γενικά μαθήματα έναρξης μιας επιχείρησης παλιάς σχολής. Χρειάζονται σχετική ενημερωμένη γνώση, αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία και ελκυστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που χτίζουν επιχειρηματικές δεξιότητες κατάλληλες για τα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα.
γ) Αναπτύξτε τις επιχειρηματικές δεξιότητες 250+ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ που συνήθως αποξενώνονται από την ΕΕΚ λόγω του ιστορικού χαμηλών δεξιοτήτων ή της ιδιότητάς τους ως NEET ή μετανάστες. Ως ένα εγχείρημα χαμηλού κεφαλαίου που απαιτεί πολιτιστική ταυτότητα και οργανικό ψηφιακό μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις της κουλτούρας του δρόμου είναι ιδανικές για αυτές, αλλά χρειάζονται προσαρμοσμένη ευέλικτη εκπαίδευση που χτίζει την εμπιστοσύνη και τις δεξιότητές τους για να προχωρήσουν ως επιχειρηματίες.