Pragniemy łączyć osoby i instytucje działające w kulturze ulicznej, edukacji, przedsiębiorczości społecznej, włączeniu i uczestnictwie, a przede wszystkim w dziedzictwie kulturowym. Naszym celem jest wspieranie kultury włączenia, w której każdy może się zaangażować, być kreatywnym i doskonalić swoje umiejętności.

W ostatnich miesiącach każdy z Partnerów spotkał się ze współpracującymi z nim interesariuszami co najmniej trzy razy. Nasze różne podejścia do tworzenia Regionalnego Sojuszu zaowocowały spójną i zróżnicowaną siecią, która wspiera młodych ludzi i ich przedsiębiorczość w zakresie kultury ulicznej, sztuki ulicznej, inkluzji, wydarzeń, mody i urbanistyki. Belfast, Bordeaux, Porto, Ateny, Łódź i Galway mają wiele wspólnego w angażowaniu się w wielokulturowość i wschodzące sceny kulturalne. Razem pracujemy nad przewodnikiem wdrażania stałej współpracy między organizacjami, tak aby inwestycje w szkolenia z zakresu przedsiębiorczości w kulturze ulicznej miały wpływ na integrację społeczną i rozwój społeczno-gospodarczy.

EBE Belfast UK zapewnia doradztwo biznesowe i szkolenia. Pomagają osobom fizycznym w rozpoczęciu działalności gospodarczej i wspierają wzrost przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji.

Partnerstwo Regionalne Wielkiej Brytanii działa poprzez serię formalnych spotkań członków partnerskich, prowadzonych przez East Belfast Enterprise. Ich głównym celem jest współpraca z regionalnymi interesariuszami w zakresie kultury ulicznej, rozwijanie międzysektorowych relacji i sieci oraz wspieranie gospodarki. Kluczowym tematem jest dialog z interesariuszami w celu rozważenia, co stanowi kulturę uliczną w kontekście lokalnym. EBE planuje zbadać wydarzenia, które dają uznanym firmom ulicznym i początkującym przedsiębiorcom ulicznym możliwość nawiązania kontaktów i odkrycia dostępnego dla nich wsparcia.

EDRA Greece promuje zabytki i dziedzictwo jako część możliwości kultury ulicznej. Podczas spotkań próbowali połączyć artystów ulicznych i profesjonalistów kultury ulicznej z możliwościami przedsiębiorczości, aby zmapować i wzmocnić już istniejące inicjatywy. Uczestniczące organizacje mogą przeprowadzić bardziej dogłębne badania i uzyskać jaśniejszy obraz istniejących polityk i programów. EDRA zaprosiła przedstawicieli gminy Ateny i niektórych najbardziej znaczących fundacji w greckim sektorze kultury, aby podzielić się aktualnymi możliwościami i potencjalnymi ofertami pracy w kulturze ulicznej oraz zaplanować przyszłą współpracę. W szczególności skupili się na łączeniu zainteresowanych stron: NGO, ośrodków edukacyjnych, firm zajmujących się kulturą uliczną i niezależnych artystów. Sojusz będzie w stanie połączyć ekspertyzę edukacyjną z tworzeniem sieci społeczności oraz prezentować i promować projekt wśród odpowiednich grup.

Le LABA Bordeaux France skupia kilka grup działających w kulturze ulicznej w Nowej Akwitanii, a konkretnie w sztuce ulicznej. Bordeaux i jego region mają znaczący zasób organizacji działających w dziedzinie żywności, festiwali, sztuki ulicznej, turystyki alternatywnej, urbanistyki, sportu, tańca, mody, rynków itp. Spotkania z partnerami regionalnymi koncentrują się na Festiwalu Chahuts. Le LABA była gospodarzem spotkania zawodowego w czerwcu 2022 roku. Interesariusze: instytucje i studenci spotkali się z food truckiem, skate shopem, przedsiębiorcami hip hopowymi i artystami ulicznymi. Dyskutowali o współdzieleniu przestrzeni, instytucjonalizacji kultury ulicznej i o tym, co miasto może zrobić, aby poprawić ten sektor. Studenci przedstawili znaczenie partycypacji obywatelskiej w myśleniu o przestrzeni publicznej i urbanistyce. Le LABA zorganizuje szkolenie w Bordeaux dla trenerów przedsiębiorczości z krajów uczestniczących w projekcie.

AHE Łódź Polska ma na celu promowanie współpracy pomiędzy młodymi przedsiębiorcami, artystami i ich miastami. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna wykorzysta moduły edukacyjne opracowane w projekcie Street Culture for Regions do udoskonalenia scenariuszy edukacyjnych. Pomoże to studentom zdobyć umiejętności przedsiębiorcze i zwróci uwagę młodych ludzi na potencjał sztuki i kultury ulicy. Uczelnia koordynuje konferencje, podczas których wraz z partnerami oferuje otwarte panele i warsztaty dla młodzieży. Łącząc taniec, sztukę i nowoczesne technologie, programy nauczania wprowadzają nowe modele biznesowe do edukacji przedsiębiorczości. Interesariusze łódzkiego sojuszu reprezentują instytucje edukacyjne współpracujące z lokalną kulturą oraz organizacje VET.

Momentum Ireland ma doświadczenie w szkoleniach, mentoringu i nauce online.

Celem ich sojuszu jest zebranie interesariuszy z obszarów przedsiębiorczości ulicznej i społecznej, inkluzywności kulturowej, kształcenia zawodowego i edukacji młodzieży z Irlandii Zachodniej/Północno-Zachodniej, aby poprawić ich możliwości zrozumienia i wspierania możliwości, jakie daje kultura uliczna. Wśród interesariuszy są zarówno sieci kobiet-przedsiębiorców, jak i indywidualne artystki. Są to rolnicy i ich żony, które sprzedają towary i produkty, rzemieślnicy, którzy sprzedają online, a także ludzie z różnych kultur dodający korzyści przedsiębiorcze do obszaru. Momentum ma na celu promowanie kreatywnej przedsiębiorczości na obszarze West/NorthWest, ustanawiając wartość kultury ulicznej w pełni komercyjnym sensie.

P.PORTO Portugal Polytechnic Institute łączy ośrodki akademickie i biznesowe wokół Porto we wspólnym celu, jakim jest kultura uliczna. Wraz z MOMENTUM Ireland i EDRA Greece, pracują nad TRAINER’S GUIDE for Street Culture Entrepreneurship i Open Educational Resources (OERs): modułami do szkolenia podejścia do przedsiębiorczości i zakładania biznesu w dziedzinie kultury ulicznej. Moduły będą dostępne dla młodych ludzi poprzez aplikację mobilną.

ściągnij PDF